dijous, 26 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXLVIII)

248Aucís amor en lo coratge de son vertader amic totes coses, per ço que hi pogués viure e caber, e hagra mort l’amic si no hagués membrança de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat