dilluns, 16 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXVIII)

238


–Digues, foll, ¿qual feix és pus feixuc e pus greu: o treballs per amor, o treballs per desamor?–. Respòs que ho demanàs als hòmens qui fan penitència  per amor de son amat o per temor dels turments infernals.

R. Llull, Llibre d’amic e amat