dimecres, 11 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXXXIII)

233Asoliava’s l’amic, e acompanyaven son cor pensaments, e sos ulls llàgremes e plors, e son cos afliccions e dejunis. E con l’amic tornava en la companyia de les gents, desenparaven-lo totes les coses damunt dites, e estava l’amic tot sol enfre les gents.
R. Llull, Llibre d’amic e amat