divendres, 6 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XLVI)46Estava l’amic tot sol, sots la ombra de un bell arbre. Passaren hòmens per aquell lloc, e demanaren-li per què estava sol. E l’amic respòs que sol fo quan los hac vists e oïts, e que d’abans era en companyia de son amat.


R. Llull, Llibre d'amic e amat