dissabte, 28 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXVIII)68


Estenc  e perllongà l’amic sos pensaments en la granea e en la durabletat de son amat, e no hi atrobà començament, ni mijà, ni fi. E dix l’amat: –Què mesures, foll?–. Respòs l’amic: –Mesur menor ab major, e defalliment ab compliment, e començament amb infinitat, eternitat, per ço que humilitat, paciència, caritat, esperança, ne sien pus forment en ma membrança.


R. Llull, Llibre d'amic e amat