divendres, 27 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXVII)67


Deïa l’amic a son amat: –Tu est tot, e per tot, e en tot; e ab tot tu vull tot, per ço que haja e sia tot mi–.  Respòs l’amat: –No em pots haver tot, sens que tu no sies de mi. –E dix l’amic: –Hages-me tot, e jo tu tot– . Respòs l’amat: –¿Què haurà ton fill, ton frare e ton pare?– Dix l’amic: –Tu est tal tot, que pots abundar a ésser tot de cascú qui es dóna a tu tot.–


R. Llull, Llibre d'amic e amat