dilluns, 16 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LVI)56


Demanaren a l’amic: ­–¿Quals són tes riqueses?–. Respòs: –Les pobretats que sostenc per mon amat–. –¿E qual és ton repòs?–. –Lo llanguiment que em dóna amor–. – ¿E qui és ton metge?–. –La confiança que he de mon amat–. –¿E qui és ton maestre?–. Respòs, e dix que les significances que les creatures donen de son amat.
R. Llull, Llibre d'amic e amat