divendres, 20 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LX)60


Demanaren a l’amic on començaren primerament ses amors. Respòs que en les noblees de son amat; e que d’aquell començament s’enclinarien a amar si mateix e son proïsme, e en desamar engan e falliment.
R. Llull, Llibre d'amic e amat