dimarts, 3 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XLIII)43
 

Proprietat e comunitat s’encontraren, e mesclaren-se per ço que fos amistat enfre l’amic e l’amat.
R. Llull, Llibre d'amic e amat