dijous, 19 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LIX)59


Cogità l’amic en la mort, e hac paor tro que remembrà son amat. E cridà a les gents que li estaven davant: –Ah, senyors! Amats per ço que mort ni perills no temats, a honrar mon amat.–


R. Llull, Llibre d'amic e amat