dijous, 5 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XLV)45
Desirà l’amic soliditat, e anà estar tot sol per ço que hagués companyia de son amat, ab lo qual està sol enfre les gents.


R. Llull, Llibre d'amic e amat