dilluns, 2 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (XLII)42
 


Tocava l’amic a la porta de son amat ab colp d’amor e esperança. Oïa l’amat lo colp de son amic ab humilitat, pietat, paciència, caritat. Obrien les portes deïtat e humanitat. E entrava l’amic veer son amat.


R. Llull, Llibre d'amic e amat