dimarts, 17 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LVII)57


Cantava l’aucell en un ram de fulles e de flors, e lo vent menava les fulles e aportava odors de les flors. Demanava l’amic a l’aucell què significava lo moviment de les fulles ni la odor de les flors. Respòs: –Les fulles signifiquen, en llur moviment, obediència; e la odor, sofrir e malanança.–


R. Llull, Llibre d'amic e amat