dilluns, 23 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXIII)63


Dix l’amic a son amat que el pagàs del temps en què l’havia servit. Contà l’amat los pensaments, e els desigs, e els plors, e els perills, e els treballs que havia sostenguts son amic per sa amor; a afigí l’amat, en aquell compte, eternal benaurança; e donà si mateix, en paga, a son amic.
R. Llull, Llibre d'amic e amat