divendres, 13 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LIII)53


Anava l’amic per una ciutat con a foll, cantant de son amat; e demanaren-li les gents si havia perdut son seny. Respòs que son amat havia pres son voler, e que ell li havia donat son enteniment; per açò era-li romàs tan solament lo remembrament, ab què remembrava son amat.


R. Llull, Llibre d'amic e amat