dijous, 26 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXVI)66


Remirava l’amic un lloc en lo qual havia vist son amat, e deïa: –¡Ah, lloc qui em representes les belles costumes de mon amat! Diràs a mon amat que io sostenc per sa amor, treball e malanança–. Respòs lo lloc: –Con en mi era ton amat, soferia per ta amor major treball e malanança que tots los altres treballs ni les altres malanances que amor pot donar a sos servidors.–


R. Llull, Llibre d'amic e amat