dilluns, 30 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXX)70Demanaren a l’amic quals són los fruits d’amors. Respòs: –Plaers, cogitaments, desigs, sospirs, ànsies, treballs, perills turments, llanguiments. Sens aitals fruits no es lleixa amor tocar a sos servidors.–
R. Llull, Llibre d'amic e amat