dimecres, 11 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LI)51Veïa’s pendre l’amic, e lligar, e ferir; e auciure per amor de son amat. Demanaven-li aquells qui el turmentaven: –¿On és ton amat?–. Respòs: –Ve’l-vos en lo muntiplicament de més amors e en la sustentació que em fa de mos turments.–


R. Llull, Llibre d'amic e amat