dimarts, 10 de novembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (L)50


Dix l’amic a son amat: —En tu és mon sanament e mon llanguiment; e on pus fortment me sanes, pus creix mon llanguiment, e on més me llangueixs, major sanitat me dónes —. Respòs l’amat: —La tua amor és segell e empremta on mostres los meus honraments a les gents.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat