dissabte, 29 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXVIII)

328On pus estretes són les vies on l’amic va a son amat, pus amples són les amors; e on pus estretes són les amors, pus amples són les vies. E per açò en totes maneres ha l’amic, per son amat, amors e treballs, e llanguiments, e plaers, e consolacions.
R. Llull, Llibre d’amic e amat