dimecres, 5 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCIV)

304—Amat! En la tua granea fas grans mos desirers, e mos pensaments e mos treballs. Con tan es[t] gran que tota res és gran que de tu ha membrança, e enteniment e plaer; e ta granea fa poques totes coses qui són contra tos honraments e manaments.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat