dissabte, 8 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCVII)

307—Sobirà bé és lo bé de mon amat, qui és bé de mon bé; car és bé, mon amat sens altre bé; cor si no ho fos, mon bé fóra d’altre bé sobirà. E cor no ho és, sia doncs tot lo meu bé despès en esta vida, a honrar lo sobirà bé, cor enaixí cové.—R. Llull, Llibre d’amic e amat