dilluns, 3 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCII)

302Perillava l’amic en lo gran pèlag d’amor, e confiava’s en son amat, qui li acorria ab tribulacions, pensaments, llàgremes e plors, sospirs e llanguiments; per ço cor lo pèlag era d’amors, e de honrar ses honors.

R. Llull, Llibre d’amic e amat