diumenge, 30 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXIX)

329
Ixen amors d’amors, e pensaments de llanguiments, e plors de llanguiments; e entren amors en amors, e pensaments en plors, e llanguiments ens sospirs. E l’amat esguarda’s son amic, qui ha per sa amor totes aquestes tribulacions.


R. Llull, Llibre d’amic e amat