dilluns, 24 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXIII)

323—No ha mon amat diferència en humilitat, humil, humiliat, cor tot és humilitat en pura actualitat. E per ço l’amic reprèn ergull, qui vol pujar a son amat aquells qui en est món la humilitat de mon amat ha tan honrat; e ergull los ha vestits de hipocresia, vanaglòria, vanitats.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat