dimarts, 18 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXVII)

317—Mon voler has fet franc a amar, amat, tos honraments, e a menysprear tes valors, per ço que pusques a mon voler muntiplicar tes amors.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat