dijous, 6 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCV)

305—Eternalment comença, e ha començat, e començarà mon amat; e eternalment no comença, ni  ha començat, ni començarà. E aquests començaments no són contradicció en mon amat, per ço cor és eternal, e ha en si unitat e trinitat.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat