diumenge, 23 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXII)

322—Amat! Si tu ajudes als hòmens justs, de llurs mortals enemics, ajuda a muntiplicar mos pensaments en desirar tes honors; e si tu ajudes als hòmens injusts, con recobren justícia, ajuda al teu amic con faça de ta volentat sacrifici a ta llaor, e de son cos, a testimoni d’amor per via de martire.—


R. Llull, Llibre d’amic e amat