dijous, 13 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXII)

312Creà l’amat e destruí l’amic. Jutjà l’amat, plorà l’amic. Recreà l’amat, glorià a l’amic. Fení l’amat sa operació, e romàs l’amic eternalment en compànyia de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat