divendres, 14 d’octubre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXIII)

313Per les carreres de vegetació e de sentiment, e de imaginació, e de enteniment, volentat, anava l’amic cercar son amat; e en aquelles carreres havia l’amic perills e llanguiments per son amat, per ço que exalçàs son enteniment e sa volentat a son amat, qui vol que els seus amadors l’entenen e l’amen altament.
R. Llull, Llibre d’amic e amat