dimarts, 27 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXCVI)

296


Amat –deïa l’amic–, a tu vaig, e en tu vaig, car m’apelles. Contemplar vaig contemplació,  ab contemplació de ta contemplació. En ta virtut só, e ab ta virtut venc a ta virtut, d’on  prenc vertut. Salut-te ab ta salutació, qui és ma salutació, en ta salutació, de la qual esper salutació perdurable en benedicció, en la qual beneït só en ma benedicció.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat