dijous, 15 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXXXIV)

284Veïa l’amic que el món és creat, con sia cosa que eternitat se convenga mills ab son amat, qui és essència infinida en granea e en tota perfecció, que  ab lo món, qui ha quantitat finida. E per açò, en la justícia de son amat veïa l’amic que la eternitat de son amat cové ésser davant a temps e a quantitat finida.

R. Llull, Llibre d’amic e amat