dilluns, 19 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXXXVIII)

288Demanaren a l’amic qual cosa era major: o possibilitat, o impossibilitat. Respòs que possibilitat era major en creatura, e impossibilitat en son amat, con sia cosa que possibilitat e potència se concorden, e impossibilitat e actualitat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat