dimecres, 28 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXCVII)

297–Alt est, amat, en tes altees, a les quals exalces ma voluntat, exalçada en ton exalçament ab ta altea, qui exalça en mon remembrament mon enteniment, exalçat en ton exalçament, per conèixer tos honraments, e per ço que la volentat n’haja exalçat enamorament, e la memòria n’haja alta remembrança.–
R. Llull, Llibre d’amic e amat