divendres, 23 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXCII)

292–Foll, saps què és viltat?–. Respòs: –Vils pensaments–. –¿E què és lleialtat?–. –Temor de mon amat, nada de caritat e de vergonya, qui tem blasme de les gents–. –E què és honrament?–. Respòs: –Cogitar mon amat, e desirar e lloar sos honraments.–


R. Llull, Llibre d’amic e amat