dilluns, 5 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXXIV)

274Demanaren perdó a l’amic per amor de son amat; e l’amic, no tan solament perdonà, ans los donà si mateix e sos béns.

R. Llull, Llibre d’amic e amat