dijous, 22 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXCI)

291


–Digues, foll, ¿has vist home qui sia orat?–. Respòs que ell havia vist un bisbe qui havia a sa taula molts anaps, e moltes escudelles e talladors d’argent, e havia en sa cambra moltes vestedures e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

anaps: plats