dissabte, 24 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXCIII)

293Los treballs e les tribulacions que l’amic sostenia per amor l’alteraren e l’enclinaren a impaciència; e reprès-lo l’amat ab sos honraments e ab sos prometiments, dient que poc sabia d’amor, que s’alterava per maltrets ni per benanança. Hac l’amic contricció e plors, e pregà son amat que li retés amors.

R. Llull, Llibre d’amic e amat