dissabte, 17 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXXXVI)

286–Digues, foll, ¿en què has coneixença que la fe catòlica siga vera, e la creença dels jueus e dels sarraïns sia en falsedat e error?–. Respòs: –En les deu condicions del Llibre del gentil e dels tres savis.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat