dijous, 1 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXX)

270L’amic lloava lo poder, e el saber, e el voler de son amat, qui havien creades totes coses, enfora pecat; lo qual pecat no fóra sens lo poder, e el saber, e el voler de son amat; al qual pecat no són ocasió lo poder, ni el saber, ni el voler de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat