divendres, 16 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXXXV)

285Escusava l’amic son amat a aquells qui deïen que el món és eternal, dient que son amat no hagra justícia perfeta si no retés a cascuna ànima son cos, a lo qual no fóra bastant lloc ni matèria ordinal; ni el món no fóra ordenat a una fi tan solament, si fos eternal; e si no ho fos, defallira en son amat perfecció de volentat, saviea.

R. Llull, Llibre d’amic e amat