divendres, 9 de setembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXXVIII)

278Demanà l’amat a les gents si havien vist son amic, e ells demanaren-li les calitats de son amic; e l’amat dix que son amic era ardit, temerós, ric e pobre, alegre, trist, consirós, e llanguia tots jorns per sa amor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat