dilluns, 4 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXCVI)

196Oblidar e innorar volgra l’amic son amat una hora tan solament per ço que hagués alcun repòs a sos llanguiments. Mas, cor li fóra passió l’oblidament e la innorància, hac paciència e exalçà son enteniment e sa memòria a contemplar son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat