dimarts, 26 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXVIII)

218Lloava l’amic son amat, e deïa que ell havia trespassat on, cor ell és lla on no pot atènyer on. E per açò con demanaren a l’amic on era son amat, respòs: –Es –, mas no es sabia on; emperò sabia que son amat és en son remembrament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat