diumenge, 24 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXVI)

216Feria l’amat lo cor de son amic ab vergues d’amor per ço que li faés amar l’arbre d’on l’amat collí les vergues ab què fer sos amadors, en lo qual arbre soferí mort, e llangors e deshonors per restaurar a amor los amadors que perduts havia.

R. Llull, Llibre d’amic e amat