dijous, 14 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCVI)

206Venc amor en l’amic, a la qual amor l’amic demanà què volia. E amor li dix que ella era venguda en ell per ço que l’acostumàs e el nodrís en tal manera que, a la mort, pogués vençre sos mortals enemics.


R. Llull, Llibre d’amic e amat