dissabte, 16 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCVIII)

208Atrobà l’amic un home qui moria sens amor. Plorà l’amic la deshonor que l’amat prenia en la mort de aquell home qui moria sens amor,  e dix a aquell home per què moria sens amor; e ell respòs que per ço cor no havia qui li hagués donada coneixença d’amor ni qui l’hagués nodrit a ésser amador. E per açò l’amic sospirà en plorant, e dix: –Ah, devoció!, ¿quan serets major, per ço que la colpa sia menor e que lo meu amat haja molts frevents, ardits, lloadors, amadors, qui no dubten a lloar sos honraments?–


R. Llull, Llibre d’amic e amat