dijous, 21 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXIII)

213Si no abasta la amor de l’amic a moure son amat a pietat e perdó, abasta l’amor de l’amat a donar a ses creatures gràcia e benedicció.
R. Llull, Llibre d’amic e amat