dilluns, 18 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCX)

210Amor, amar, amic e amat se covenen tan fortment, que una actualitat són en essència, e diverses coses són l’amic e l’amat concordants sens nulla contrarietat e diversitat de essència. E per açò l’amat és amable sobre totes altres amors.


R. Llull, Llibre d’amic e amat