divendres, 15 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCVII)

207Malalta fo amor con l’amic oblidà son amat;  e malalt és l’amic, car, per sobremembrar, son amat li dóna treballs, ànsies e llanguiments.
R. Llull, Llibre d’amic e amat